En verden full av muligheter. Hvordan nå målene?

(English version below)

Som dere kunne lese i presentasjonen av meg selv er jeg en løsningsorientert person.Mitt livsmotto er: Don’t give up. It’s always too soon to give up! 🙂 Det er viktig å sette seg mål, for å oppnå det man ønsker. Uansett forutsetninger: Lag deg en oversikt for deg selv hva du ønsker å oppnå. Finn ut på hvilken måte du selv best kan plassere og sortere de utfordringer, resurser, og muligheter du har. Stol på deg selv og styrken din. Finn ut hva du er god på og hva du må gjøre for å bedre det du er svakest i. Og finn ut hva som må bedres for at du skal oppnå målene du har satt deg. Noen ganger kan det være lurt å gjøre opp status for seg selv og tenke seg godt om, før man involverer andre. For slik å beskytte seg selv. Andre ganger kan det være greit å be om råd og vink.Søk gjerne råd fra venner og familie om det trengs eller en offentlig etat. Personlig skriver jeg ofte ned stikkord først, deretter organiserer og systematiserer jeg punktene og setter de opp som hel og delmål. Vi er alle ulike og fungerer på forskjellige måter. Derfor er det viktig å finne sin egen metode for å oppnå sine mål. Det ene er ikke bedre enn det andre. Det viktigste er at det fungerer for en selv, og at man finner ut hva man vil med seg og sitt, uansett hva alle andre måtte mene og tro. Lag deg gjerne en oversikt over hva du trenger og hva du har av muligheter for å få det til! Når ting sitter i «kroppen» , det vil si at du har gjort eller gjør det så ofte at det går automatikk i det, da trenger du nødvendigvis ikke skrive ned eller planlegge det du skal gjøre. Du sparer mye tid og krefter på å rasjonalisere bort gjøremål også.   Det kan til og med være lurt å finne ut hvilken type person man er og hva man trives med og hva man ønsker å få ut av tilværelsen. Et godt tips kan være å forsøke å definere hva man verdsetter og hva som er viktig for seg selv. Da blir det etter hvert litt lettere å prioritere hva man skal og vil bruke tid og krefter på. Nå skal ikke bloggen bare rette seg mot mennesker med funksjonsnedsettelser, men er man funksjonshemmet kan det lett bli til at fokuset rettes mot funksjonsnedsettelsen, og at fokuset på personligheten blir borte. Det er utrolig viktig å dyrke og ta vare på sin personlighet og ikke bare være sin diagnose. Det er i bunn og grunn først da man kan vite hva man vil og hva som er viktig for en. Utforsk din personlighet og finn ut hvem du er. Vit at du har rett til å leve ditt liv ikke på grunn av men på tross av din funksjonsnedsettelse. Stå på og kos deg!

 

Lovise63, eller Maiken om du vil.

 

How to reach goals in a world full of opportunities?

As you could read in my presentation of myself, I am a solution-oriented person. My life motto is: Don’t give up. It’s always too soon to give up!  Setting goals is important to get what you want. No matter your resources and qualities: Make yourself a list of what you would like to achieve. Find out how you can systematise your challenges, resources and possibilities in the best manner possible. Trust yourself and your strength. Find out what you are good at, and what you can do to get better at stuff you are not so great at. Find out what needs to change for the better to reach your goals. Sometimes it might be a good idea to find out where you stand and think, before involving others, also to protect yourself.

Some other times, it might be smart to ask for advice and for a hand. Don’t hesitate to ask for advice from friends and family, or a governmental agency. Personally, I often write down some key words first to organize and systematize the points afterwards, as goals and sub-goals. Not two people are alike, and we function differently. Because of this, it is important to find one’s own method to reach one’s goals. One way of doing things isn’t better than the other. The most important part is that it works for you, and to find out what you want to do with you and yours, no matter what others think.

Make yourself a general plan of what you need and which possibilities you have to realize it! When you know how to do things “by heart”, meaning that you’ve been doing it for so long that it goes automatically, you might not need writing down or planning what you are going to do. You also save a lot of time and strength finding out what’s really worth spending your time and energy on. It might also be smart to find out what kind of person you are, what you like and what you want out of life. A good tip can be to make an effort to define what you value and what’s important to you. It’ll get gradually easier to prioritize what to spend time and energy on.

This blog is not only for people with physical disabilities, but when you’re disabled, the disability easily becomes the center of everything, with no focus on the person’s personality. It is extremely important to cultivate and look after your personality, and not being limited to only being a diagnosis. All in all, only you know what you want and what’s important to you. Explore your personality and find out who you are. Know that you have the right to live, not because of, but despite your functional disability. Keep going and have fun!

Lovise63, or Maiken if you want.

(Translated by Solveig)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s