Presentasjon av meg selv

(English version below)

Dette blogginnlegget ble først lagt ut i 2012. Det har skjedd mye siden da. Jeg er nå 56 år gammel, og har fått et mye større vedtak enn den gang da. Det har stor innvirkning på hverdagen min, noe jeg synes er viktig å presisere. Det er spennende å se tilbake på gamle innlegg og se en utvikling i positiv retning.

– Maiken.

 

Sommer2012 074

Navn: Maiken Lovise Kvåle

Fødested og alder: Oslo, 06.06.63 Bosted: Trondheim Utdanning: Bachelor i pedagogikk Diagnose: Cerebral Parese/Astma Livssituasjon: Bor alene Interesser: Musikk, litteratur,film, reising, politikk, interiør, design.

Veivalg: Tenke positivt, våge å stole på magefølelsen og tro på meg selv. Prøve å stole på folk og skape nye relasjoner og holde på de som gjør meg godt.

Mål: Starte ny blogg, og egen hjemmeside i august.

Inspirasjon til blogg!
Litt om min bakgrunn
: Jeg er en kvinne på 49 år som etter endt Bachelorgrad ved NTNU Dragvoll fikk beskjed av NAV-arbeid at det ville koste mye å ha meg i arbeid. Dette fordi jeg måtte ha funksjonsassistent på jobben. Derfor ønsket de ikke å la meg jobbe. De ønsket at jeg skulle fortsette på min utføretrygd. Ble mildt sagt nedstemt av beskjeden jeg fikk. I starten etter var jeg ekstremt lei meg. Etter en stund forbedret jeg en språkkarakter. Jeg ryddet og organiserte ferdig leiligheten min. Jeg ryddet i økonomien, og ryddet på en gammel laptop og kjøpte en ny stasjonær pc. For å få kjøpe meg pc søkte jeg et legat om penger. Det fikk jeg. Så nå sitter jeg og skriver via en stasjonær pc takket være Stiftelsen Catrine og Nils Hals Legat for funksjonshemmede. Det samme gjorde jeg da jeg skaffet meg en armsykkel til å trene hjemme. Ettersom jeg er over 26 år har jeg ikke krav på treningshjelpemidler hjemme. Noe som jeg vet det jobbes med å få endret på. Jeg hadde to valg:

  1. Gi opp å føle meg unyttig
  2. Finne ut hva jeg har av kompetanse og erfaring og bruke det for det det er verdt.

Og jeg valgte det siste.

Som sagt, jeg er utdannet ved NTNU Dragvoll i Trondheim. Jeg sitter i en rullestol til daglig. Jeg har en assistentordning organisert gjennom andelslaget ULOBA SA. Vedtaket mitt er per i dag på 50 timer og 15 minutter i uka. Det er ikke mye når man må ha assistanse til det meste i hverdagen.

Men nå er det ikke det denne bloggen skal inneholde.

Mitt mål er å legge ut og få andre interesserte til å legge ut og fortelle om løsninger de har bruk for å løse små og store utfordringer i hverdagen.   Alle sitter vi inne med egne praktiske løsninger i hverdagen som kan være flott å dele med andre.

Har du vært på en reise, kjøpt eller sydd ett praktisk klesplagg, løst en utfordring, skaffet deg en jobb etc. Sitt ikke på det. Post det og del det med andre.

Lovise63, eller Maiken om du vil.

 

Let me introduce myself

This blog post was originally written in 2012. A lot has happened since then. I am now 56 years old, and have a much larger resolution than I had back then. I would like to pinpoint that this has an enormous influence on my everyday life. It’s exciting to look back to old posts and see an evolution in the right direction.

– Maiken

 

Name: Maiken Lovise Kvåle

Place of birth and date: Oslo, 06.06.63. Lives in: Trondheim. Education: Bachelor in pedagogy. Diagnosis: Cerebral palsy/asthma. Lives: Alone. Intrests: Music, literature, movies, traveling, politics, interior, design.

My way: Think positively, dare to trust your guts, believe in myself. Try to trust others, establish new relations and hold on to people who are good for me.

Goals: To start a new blog, and a home page in August.

Inspiration for my blog!

A few words about my background: I am a 49 year-old woman, who, after completing my bachelor at NTNU Dragvoll, was told by the Norwegian Labour and Welfare Administration’s department of employment that having me working would be expensive. The reason was that I would need a functional assistant at work. Therefore, they wished that I continued on welfare instead of letting me work. I felt discouraged by this, to say the least. In the beginning, I was extremely hurt. After a while, I got a better English grade. I tidied and finished organizing my apartment. I knocked my economy into shape, cleared an old laptop and bought a new desktop computer. To buy the PC I applied to a fund for money, which I got. So now, thanks to the Catrine and Nils Hals Foundation Fund for the physically handicapped, I am writing on a desktop computer. I did the same thing when I got the arm trainer to exercise at home. Since I was over 26 years old, I had no claim on training technical aids at home, something I know is being worked on on changing. I had two choices:

  1. To give up and feel useless.
  2. To find out which of my skills and experiences I can use.

Like I said, I have my education from NTNU Dragvoll. Everyday, I sit in a wheelchair. I have personal assistance, organized through the cooperative society ULOBA SA. Today, my resolution gives me 50 hours and 15 minutes, which isn’t much when you need assistance for most things on a daily basis.

But it’s not what the blog will be about.

My goal is to post and inspire other interested people to post and tell about their solutions to smaller and bigger everyday challenges. We all have our own practical solutions that can be great to share with others.

If you’ve been traveling, bought or sewed a nice piece of clothing, resolved a problem, got a job etc., don’t sit on it! Post it and share it with others.

Lovise63, or Maiken if you want.

 

(Translated by Solveig)

Publisert i meg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s