Utgifter som følge av funksjonsnedsettelser

(English translation below)

Publisert: 26.04.2014

IMG10252

Kjære leser.

Fra tid til annen dukker det opp spørsmål om hverdagslige løsninger.  Bl.a. må vi per dags dato finansiere en del utgifter på grunn av våre funksjonsnedsettelser.  Samler du på kvitteringer som viser at du har hatt store ekstrautgifter til funksjonsnedsettelsen din, kan du søke NAV Trygd om støtte til å dekke disse utgiftene.  Du kan få støtte opp til sats 6 i grunnstønad  som skal bidra til å dekke noen av de utgiftene du har på ren funksjonsnedsettelse. Før kunne man trekke mange av utgiftene på skatten, men nå heter det seg at NAV Trygd skal dekke dette i satser i grunnstønaden.  Når du skal søke, er det en fordel å legge ved en legeerklæring som bekrefter de utgiftene du søker om støtte til.

Selv benyttet jeg litt av grunnstønaden i fjor til å kjøpe stoff for å få sydd poser i fleece til å ha uristomiposen min i.  Jeg vet at det finnes poser å få kjøpt. Disse kan settes utenpå mageposen, men jeg trenger en pose festet til foten på dag, slik at det blir lettere for assistentene mine  og meg selv å assistere meg med personlige gjøremål på dagtid.

Her er link til NAVs søkeresultater om grunnstønad:

https://tjenester.nav.no/nav-sok/?0&language=no&ord=grunn+og+hjelpest%C3%B8nad

Lovise 63

1715376-11-1398528787590 1715376-11-1398528795415 1715376-11-1398528801288 1715376-11-1398528807104 1715376-11-1398528813818

(Poser sydd av assistent Gunnhild Solli etter idè av Maiken Kvåle)

På den originale bloggposten, fikk jeg disse kommentarene inn:

Tine:

«goood helg 🙂 »

Helle-Viv Manglerud:

«Det å få sats seks er så og si umulig, dessverre. Har søkt flere ganger. Har sats 5.
Når det gjelder skatt og særfradrag så er ikke dette fjernet enda. Den nye regjereringen har faktisk sagt at den skal videreføres på 2013 nivå. DVS at man får trukket fra 67% av faktiske utgifter. Imidlertid er det sagt at ingen nye brukere kan benytte seg av dette, kun de som tidligere har brukt fradraget. Jeg har nettopp levert min selvangivelse og trukket fra 75 000,-. Imidlertid veldig viktig å ta vare på alle kvitteringer på utlegg man har pga funksjonshemming. Lykke til uansett om det er skattefradrag eller særfradrag du søker om 🙂 » 

Maiken:

«ok. jeg fikk høre at jeg måtte søke nav og fikk sats 4. jeg har trukket fra på skatten før. ekstra husvask derimot kunne ennå trekkes fra på skatten. samler fortsatt på kviteringer og skal søke om forhøyet grunstønad desember/januar 2014. Takk for komentaren, Helle. Det setter jeg pris på!:) «

Expenses due to physical disabilities

Published on the 26th of April 2014

Dear reader.

From time to time, people ask me about everyday solutions. As per today, we have to finance quite a few expenses due to our physical disabilities. If you save the receipts showing that you have had large expenses due to your physical disability, you can apply at NAV Trygd for financial support to cover them. You can receive support up to rate 6 of the basic benefits to cover some of the expenses caused by physical disability. One could deduct most of the expenses from taxes before, but now, NAV Trygd is to cover those through different basic benefit rates. It’s favourable to attach a doctor’s certificate when applying, to confirm the expenses you’re applying for support for.

I myself used a little bit from the basic benefits to buy some polar fleece and sew some bags to put on the outside of my urostomy pouch.  I know that you can buy bags to put on the outside of the stomach pouch, but I need a second pouch fastened to my foot during the day, to make it easier for my assistants and myself to get things done.

Here is a link to the search results about basic benefits on NAV’s page:

https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/relatert-informasjon/basic-benefit

Lovise 63

(The bags in the Norwegian version above were sewn by my assistant Gunnhild Solli after my idea.)

I got these comments on the original blog post:

Tine:

«Have a niiiice week end 🙂 »

Helle-Viv Manglerud:

«Unfortunately, it is almost impossible to get rate six. I’ve applied several times. Got rate 5. Regarding taxes and special deductions, nothing has been removed yet. The new government actually said that it will be continued on the 2013 level. Which means that you can deduct 67% from your actual expenses, but at the same time, it is said that no new users can make use of this, only those who already made use of the allowance. I myself just filed my tax form, and deducted 75 000,-. But it is crucial to keep all receipts of expenses due to physical disabilities. Good luck, regardless if you’re applying for tax allowance or special deductions 🙂 »

Maiken:

«Ok. I heard that I had to apply at NAV, and got rate 4.  I’ve already deducted from tax. On the other hand, additional house cleaning isn’t deductible yet. I am still keeping the receipts, and will apply for higher basic benefits in December/January 2014. Thank you for your comment, Helle. I really appreciate it!:)»

(Translated by Solveig)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s