Advent 2014 vol.2

(English version below)

Publisert 09.12.2014

20141209_121504

Kjære leser.

Nå er desember her, og et år er snart på hell.  Julen er her rett rundt hjørnet, og tradisjoner skal følges, presanger pakkes, veies og sendes, og julekort skrives.  I den skrivende stund lytter jeg til P7 Klem mens jeg taster i vei og prøver på å gi deg en adventsoppdatering.I morgen skal jeg på årets siste programfestede trening hos min fysioterapeut. Etter det er over rettes alt fokus mot den nært forestående høytiden.  Alle har vi våre ting som må gjøres, ellers blir det liksom ikke jul.  Kanskje alle som en kan føle alt som litt stress?

Men hva om vi ikke hadde hatt noen å «stresse for», eller være sammen med, eller tilstede for?  Jeg kan ikke tenke meg en verre følelse enn å føle seg til overs, og ikke regnet med.  Kan det finnes en verre følelse enn å bli oversett og glemt? Samtidig er det viktig å skape sitt eget liv.  Synes man livet er utilpass og lite tilfredsstillende, er det faktisk bare en ting å gjøre:  Bestemme seg for å gjøre en endring.  Noen av oss trenger store endringer for å få det bedre. Andre igjen, trenger små justeringer.  Poenget er at livet er ditt og ingen andres. Du lever her og nå, og må leve livet ditt.  Det er lett å si til andre hva de skal si og gjøre i sine liv, men det viktigste er å gjøre opp status for egen del og feie for egen dør først. Det kan være godt ment å gi et godt råd, men til syvende og sist er en selv som vet best.  Søk råd der det trengs, men stol på din egen dømmekraft.

Selv er jeg en dame på 51 år.  Jeg er rullestolbruker og er ganske avhengig av andres assistanse.  Egentlig er jeg i den alderen at jeg skulle «parkert litt»; skrudd ned tempoet og dempet meg litt.  Men livet er ingen selvfølge.  Mange av mine venner og bekjente har mistet livet i ung alder, og mitt eget liv har heller aldri vært en selvfølge. Derfor vil jeg prøve å leve livet på godt og vondt så mye jeg kan i årene som kommer. Det må bare gå bra. Jeg må bare få det til.

I disse dager ser jeg frem til å feire jul og nyttår sammen med mine nærmeste.  Ser frem til god mat, sosialt samvær, god musikk, film og gode bøker.  Jeg tar med meg en mp3-spiller stappfull av god litteratur inn i jula.  I tillegg er bøker noe av det som står på ønskelista mi i år. Før den tid skal jeg forsøke å stikke innom noen venner før høytiden setter inn.

Rett over nyttår starter alle søknadsprosesser for å få til alle de «prosjekter» jeg har planer om å gjennomføre.  Vil man leve og ikke bare eksistere, ja, da må man gjøre noe for å få ting til å skje.   Lykke til med dine mål du også, kjære leser.

 Ha en god advent, jul og nyttårsfeiring.

Med vennlig hilsen Lovise 63 eller Maiken om du vil.

 

Advent 2014 vol.2

Published on the 9th of December 2014

 

Dear reader.

December is here, and the year will soon be over. Christmas is just around the corner. Traditions must be followed, gifts wrapped, weighed and sent, and Christmas cards written. At the moment of writing I am listening to P7 Klem, typing away and trying to give you an advent update. Tomorrow is the year’s last scheduled training with my physical therapist. After that, all my attention will be directed towards the approaching holiday. We all have our stuff to do, if not it’s not really Christmas. Maybe it makes us all stress a little bit?

But what if we had no one to ”stress” for, to be with, or for? I cannot imagine anything worse than feeling left out and not being taken into account. Can there be any worse feeling than being ignored and forgotten? At the same time, it’s also important to live one’s own life. If the life one is leading doesn’t feel quite right and lacks something, there is actually only one thing left to do: to make a change. Some of us need big changes to achieve a better life, others need smaller adjustments. The point is that this life is yours and nobody else’s. You are living here and now, and need to live your life. It is easy to tell others what to say and what to do with their lives, but the most important thing is first of all to take a good look at one’s own. Good advice might be well meant, but in the end, you know best. Seek advice when needed, but trust your own judgment.

I myself am a 51 year-old woman. I am a wheelchair user, and am quite dependent on assistance from others. I have reached an age where I actually should have “parked myself a little”; slowed down the pace and calmed down a bit. But life is not something that should be taken for granted. Many of my friends and acquaintances lost their lives young, and my own should never be taken for granted either. I will therefore try to live my life as much as I can the coming years, for better or worse. It has to go well. I just have to make it.

These days I am looking forward to celebrating Christmas and the New Year with the people closest to me. I am looking forward to good food, good company, good music, movies and good books. I am bringing an mp3 player full of good literature with me for Christmas. Books are also something on my wish list this year. I will try to visit some friends before the holiday is upon us.

All the application processes needed to realize all the “projects” I plan on carrying out are starting just after New Year’s. If one wants to live and not just exist, one has to make stuff happen. I wish you lots of luck with your own goals as well, dear reader.

Have a lovely advent, Christmas and New Year’s celebration.

Sincerely,

Lovise63, or Maiken if you want.

(translated by Solveig)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s