Restemat

(English translation below)

I disse dager er det stort fokus på miljøvern.  Mitt bidrag i den sammenheng er at jeg ofte lager mat av det som finnes i skapene på kjøkkenet. Jeg liker ikke å kaste mat. Sløsing av mat er unødvendig og uøkonomisk, og spesielt i Norge vet jeg at det kastes alt for mye mat, både i det private hjem og rundt i butikker. Mens rundt i andre land (og til og med i Norge enkelte steder) sitter flere familier og er sultne døgnet rundt. Derfor prøver jeg å bruke det jeg allerede har kjøpt inn og har stående i skapet.

Jeg har mange interesser, som ikke nødvendigvis ikke koster allverden. Men likevel koster det å komme seg rundt, spesielt når man trenger assistanse og assistenter må være med dit jeg skal. Jeg sitter i rullestol og trenger  derfor assistanse i det daglige.  I tillegg er jeg enslig.  Til tross for alt dette liker jeg godt å reise, besøke venner og familie, samt se nye steder i inn- og utland.  Jeg leser også lydbøker og ser en del film.  Klær er også et av mine interessefelt. Alt koster, men jeg prøver å få til mest mulig av de midlene jeg har. Derfor er det fint å være litt økonomisk, og bruke det jeg kan av rester.

Her er forslag til en god søndags-dessert. Laget på hva man finner i kjøkkenskapet på en søndag. Og om du trykker her finner du en fin kokebok om samme tema.

Oppskrift

1 boks ananas

Ca 1 dl melis

1 ss appelsinmarmelade

3 ss konjakk

Bland alt sammen i en skål, og servèr gjerne med en varm kopp te.

IMG_20160410_172605

PS: Jeg liker god mat og god drikke. Nyter det, men jeg liker ikke å kaste mat som kan brukes. Men nyter en godt måltid med gode råvarer!

 

Lovise 63 eller Maiken om du vil!

 

Leftover food

Environmental protection is on the table these days. My effort in this regard is that I often cook with what I already have in the pantry. I hate throwing out food. Wasting food is unnecessary and uneconomical, and I know that far too much food is thrown out especially in Norway, both in private homes and in stores, while entire families go hungry in other countries (and also some places in Norway). Therefore I try to use what I’ve already bought and have in the pantry.

I have many interests that normally aren’t that expensive, but of course it costs to go places, especially when you need help and assistants have to come along everywhere. I sit in a wheelchair, which is the reason why I need daily assistance. I am also single. Despite all this I love to travel, to visit friends and family, and visit new places both in Norway and abroad. I read audiobooks and watch lots of movies. I am also intrested in fashion. Everything costs, but I try to make the most of what I have at my disposal. So it’s good to be a little economical, and use what leftovers I can.

Here is an idea for a delicious sunday dessert, made with what one finds in the pantry on a Sunday. If you click here, you’ll find a nice cook book about this.

Recipe

1 box of pinapple

1 dl of icing sugar

1 tbs of orange marmelade

3 tbs of cognac

Mix everything in a bowl, and serve along with a warm cup of tea.

 

PS. I like good food and drink. I enjoy it, but I dislike throwing away food that can be used for something. I love a good meal with good ingredients!

 

Lovise 63 , or Maiken if you want.

 

(Translated by Solveig)

 

 

Det våres..

(English version below)

Kjære leser.

Sommeren nærmer seg. Tiden går fort frem mot en varmere årstid, noe jeg  ser frem til.  Vi får håpe at vi alle får oppleve en god, varm og hyggelig sommer.   Jeg har startet sesongen med et par ”spaserturer ” ute. Det er godt å kjenne at varmen og sola er på tur opp på himmelen, det er noe jeg setter pris på.  Det er lettere å komme seg rundt også på denne tiden av året.

Siden siste blogginnlegg har jeg vært både sør og nord i vårt langstrakte land.  Helgen før påsken satte inn deltok jeg på en likemannssamling på Thon Hotel Lillestrøm, der ble vi styrket i å være kontaktpersoner i CP-foreningens lokallag både, sør, nord, øst og vest i landet.  På samlingen treffes gamle kjente og det knyttes nye kontakter.  Det er noen innholdsrike treff, med både sosialt og faglig innhold. Takk for at jeg får være med.

Når man bor på hotell og er avhengig av batteridrevne dippedutter, er det lurt å huske på at for å ha strøm på rommet så må nøkkelkortet stå i. Dette har jeg og en av mine assistenter brent oss på en gang tidligere, så denne gangen husket vi på å spørre etter et ekstra romkort, slik at det alltid står et kort i strømbryteren. Da slipper Maiken å trille rundt i en strømløs rullestol, eller i verste fall ikke få seg opp av senga fordi ståheisen er tom for batteri. Et godt tips til alle som er avhengig av elektriske apparater for å kunne fungere i hverdagen og på tur.

Etter en innholdsrik helg, satte mine assistenter og jeg snuten tilbake mot Trondheim igjen.  Når jeg kom hit, ble klær vasket og koffert pakket for påsketur.  En liten uke etter Østlandsturen kjørte en av mine assistenter meg opp til Mo i Rana, hvor jeg tilbrakte ”den stille uke” sammen med min nærmeste  familie.  Det var trivelig og godt å komme litt sammen med familien igjen.

Strekningen Trondheim – Mo I  Rana tur\retur har jeg kjørt både med bil og tog opptil flere  ganger i mitt liv, så den strekningen kjenner jeg godt til.  Det var allikevel med stor undring at jeg oppdaget at det var bar bakke her i Trondheim da jeg kom tilbake, mens  det var full vinter nordpå.  Vi lever i et langstrakt land med ulike temperaturer, og kulturlandskap i de ulike delene av landet vårt.  Det er noe vi alle bør sette pris på og ta vare på.

God vår alle sammen.  Gleder meg til sommeren.

Lovise 63, eller  Maiken om du vil.

 

Roger Miller – King of the Road (jeg liker roadtrips. Kan likegodt kalle den Queen of the Road. Denne musikken var med i filmen Into the wild.)

Dream Theater – The Astonishing (dette var albumet assistent Marta hoppet i taket for på Mosjøen. Det varer i 2 timer, så ta deg god tid)

 

Spring is in the air…

Dear reader.

Summer is getting closer. Time is moving quickly towards a warmer season, something that I am very much looking forward to. Let’s hope we all get to enjoy a good, warm and pleasant summer. I started the season with a few “walks” outside. It is great to feel the warmth and that the sun is on its way up in the sky. I really enjoy it, and it is also easier to move around this time of year.

Since my last blog post I’ve been traveling both down south and up north in our extended country. The weekend before Easter I attended a members’ meeting at Thon Hotel Lillestrøm, where we were given helpful feedback as contacts in the CP-Association’s local groups everywhere in the country. Old acquaintances come together again and new contacts are established during those meetings. They are substantial, with both a social and a technical content. I am so thankful for being able to attend.

When staying at a hotel and being dependent on battery powered gizmos, it’s important to remember that the key card need to be inserted if you want electricity. One of my assistants and I got burned by this once, so we remembered to ask for an extra room card this time around to have one in the contact at all times. This way, Maiken doesn’t have to roll around in an empty electric wheelchair, or, in worse case, not be able to get out of bed because of a drained standing lift battery. Just a little tip for people depending on electric devices every day and during trips.

After a substantial weekend, my assistants and I turned towards Trondheim again. Laundry was done and the suitcase was packed for the Easter trip as soon as I arrived home. One of my assistants drove me all the way up to Mo I Rana, barely a week after the trip to Østlandet, where I spent the Holy Week with my closest relatives. It was lovely to see my family again.

I have traveled the distance between Trondheim and Mo I Rana back and forth both by car and by train lots of times in my life, so I know it quite well. I was nonetheless surprised to see that the snow had disappeared here in Trondheim when I got back, while the winter still was going strong up north. We live in an extended country with varying temperatures. The different parts of the country also have their own cultural landscape, which must be appreciated and taken care of.

 

Have a good spring, everybody. I’m looking forward to the summer.

 

Lovise 63, or Maiken if you want.

 

You’ll find some pictures from the trips above in the norwegian version.

 

Roger Miller – King of the Road (I love roadtrips. We can just as well call it Queen of the Road. This music was part of the movie  Into the wild’s soundtrack)

Dream Theater – The Astonishing  (This is the album that my assistant Marta was so excited about in Mosjøen. It lasts for two hours, so take your time.)

 

(Translated by Solveig)