Stua ferdig ryddet.

Kjære bloggleser og facebook-venn.

Jeg er fremdeles i rydde- og innredningsmodus, og nå er stuen min ferdig ryddet.  Det er ganske inspirerende og moro å se hvor forandret et rom kan bli bare av å rydde, vaske og ommøblere litt.

 

Før omredningen/Before the rearrangement.

Man finner mye dersom man tar en ryddesjau.  Da er det lettere å finne ut hva man kan bruke om igjen, hva som bør kastes og hva som må investeres i.

Her ser dere kaoset under omredningen/Here you can see the chaos during the rearrangement.

Jeg ga bort et gulvteppe og to velbrukte sofaer, så fikk jeg vaskehjelp som gjentjeneste.  Det ble en vinn-vinn situasjon for oss begge. Den nye eieren av mine gamle sofaer fikk møbler for 0 kroner. Vedkommende bisto min assistent og meg med å rydde, flytte og montere ny sofa som jeg fikk av mine foreldre.

Ominnredning 073

Vi har ryddet i hyller og flyttet på bøker. CD-er og DVD-er ble lagt i kurver som jeg fikk av min søster. Alt ble ferdig registrert og skrevet inn på liste. Tidsskrift ble sortert og lagt i system. Heklede brikker og sydde løpere ble strøket og nyvaskede gardiner ble hengt opp, og stuevinduet ble vasket.

Etter omredningen/After the rearrangement.

Litt mer vårlig og lys pynt ble tatt frem.  Et gulvteppe fra kjelleren i blått og grått som passet til sofaen ble lagt på gulvet. Til tross for at jeg bare har brukt inventar jeg hadde fra før bortsett fra sovesofaen, føles stua som ny.  Den har fått et nytt og lysere preg. Det er lettere å finne det man trenger. Det gjør hverdagen lettere for meg og mine assistenter.

Lovise 63 eller Maiken om du vil.

 

Here is the english version 🙂

For pictures, look to the norwegian version above.

 

Done sorting out the living room.

Dear blog reader and facebook friend.

I am still in cleaning- and furnishing mode, and I am done sorting out the living room. It is quite inspirational and fun to see how much a room can change by just tidying, cleaning and rearranging a bit. One finds a lot if one does some tidying. It makes it easier to find out what can be used again, what should be thrown out and what should be invested in.

 

I gave away a rug and two well-used sofas, and got help with the cleaning in return. It was a win-win situation for the both of us.  The new owner of my two old sofas got furniture for 0kr. The person concerned helped my assaistant and me with cleaning, moving, and assembling the new sofa that I got from my parents. We tidied the shelves and moved books. CDs and DVDs were put in baskets that I got from my sister. Everything was registered and written into a list. Magazines were put into boxes. Crocheted doilies and sewn runners were ironed, freshly washed cutrains hung up, and the living room window was washed.

 

Lighter and more vernal decorations were brought out. A blue and grey rug from the basement which fit the sofa was put on the floor. The living room feels like new, even though I only used furnishings I already had – except for the sleeper couch. The room got a new and lighter character. It is easier to find what one needs. It makes everyday life easier for me and my assistants.

 

Lovise63, or Maiken if you want.

 

Translated by Solveig.

 

 

Seniorarbeid i CP-foreningen, Trøndelag

Kjære bloggfølger og facebook venn.

Det andre medlemsmøtet til seniorgruppa ble holdt onsdag 15. februar på Trondsletten. Denne gangen skulle vi ha et møte med faglig innhold. Temaet smertelindring og senskader hadde lenge vært et etterspurt tema. I samarbeid med Tordis Moe og Lise Løkkeberg fikk vi stablet på beina et møte rundt temaet. Dette er et tema som berører og engasjerer mange av foreningens medlemmer. Vi valgte derfor å kontakte habiliteringstjenesten for voksne som holdt et innlegg for oss rundt temaet.

Th second meeting in the seniorgroup was held wensday 15. feburary at Trondsletten. This time with professional subjects. Th etheme pain relifee and late damaged was a subject many pepole wanted. Me, Tordis MOe and Lise Løkkeberg worked togetter to form this meeting. This is a subject that touching alot of the members. We therefore decided to contact the habilitation for adults who held a post for us around the theme.

img_6509

Foto: Privat

Fysioterapeutene Kari og Marit gjennomgår sitt tema om
senskader og smertelindring. Foto: Tordis Moe

The physical therapist Kari and Marit are having a lecture on their subjects on late effects and pain relief. Photo: Tordis Moe

terapeutene Kari Storli Sakshaug og Marit Nysæter hadde også samtale med oss rundt bordet etter at de hadde holdt innlegget. Det ble servert både kaker og kaffe. En rekke spørsmål ble stilt og besvart. Undertegnede var ganske nervøs ettersom det var noen år siden hun hadde hatt ansvar for møteledelse.  Men nå er vi i gang med seniorarbeid på ramme alvor.  Jeg takker Tordis Moe og Lise Løkkeberg for et godt samarbeid. Uten dere hadde vi ikke fått til noe seniorarbeid. Ettersom det er en stund siden jeg har pratet foran en forsamling, bar vel min møteledelse litt preg av det. Men ingen blir vel proff etter lang tids pause, så det går forhåpentligvis bedre etter hvert.  Tordis, Lise og jeg takker alle som kom og ønsker flere velkommen til et møte i august.

The therapist Kari Storli Sakshaug and Mair Nysæter had a conversation with ut around the table after their lecture. It was served both coffie and cakes. Alot of questions was aplyed and answerd. I was kinda nervouse since it had been a few years since my last meet leading. But now, we are getting started with the senior work. I want to say thanks to Tordis Moe and Lise Løkkeberg for a good cooperation. Since it had been a while ago since i last held a lecture, that interfeared with my speach. But, no one can call them self a professional after a big break, it will be better after time. Tordis, Lise and myself want to thank everybody how showed up and wishing even more pepole welcome to a new meeting in August.

Foto: Tordis Moe

Foto: Privat

img_6523

Foto: Privat

Lovise 63 eller Maiken om du vil.

Lovise 63 or Maiken if you want to

Translated by Line

Soverom på plass, ryddet og ordnet ferdig. :)

(English version below)

Kjære bloggleser og facebookvenn.

I år har jeg virkelig gått inn et rydde- og omorganiseringsmodus. Hvert eneste rom i leiligheten blir ryddet. Som aktive lesere vet, startet det hele med at jeg fikk et vedtak om utvidet assistanse. Det betydde at hele min tre-romsleilighet må ominnredes og ryddes for å få plass til et assistentrom. Vi rydder i smått og stort. Ettersom hjelpemidler og rullestol tar plass, må det prioriteres høyt.  I bunn og grunn var det egentlig kun ett som måtte ryddes for å få plass til et assistentrom, men det fikk innvirkning på alle rommene her i leiligheten. Heldigvis har mange av mine assistenter vært med meg i omstillingsprosessen. Alle bidrar på hvert sitt vis, og det går sakte men sikkert fremover.

Som dere ser av bildene, innviet jeg min nye tv på soverommet med å se på deler av årets Oscar-utdeling natt til mandag 27.02. Jeg lå i min nye tilrettelagte seng, mens jeg nøt et glass rødvin. Mens jeg fulgte med på prisutdelinger og kjolefasonger.  Som dere ser av før og etter bildene er det ikke store plassen når man har behov for både hjelpemidler og assistanse.  Jeg har gjort et forsøk på å ommøblere litt der inne. Valget falt på å sette sengen på tvers i rommet slik at det ble mulig å benytte alle funksjoner sengen har. (Se vedlagt video).  I tillegg er det nødvendig at den som jobber på natt skal kunne assistere meg fra begge sider av sengen.  Så nå kan soverommet hakes av som ferdig.

Sengen jeg har heter Sentida 6, og er fra levrandøren Varodd. Sentida-senger er ikke prisforhandlet hos NAV Hjelpemiddelsentral. Når man søker om en Sentida-seng er det viktig å forklare i en søknad om hvorfor ikke de andre sengene, som er prisforhandlet, fungerer til sitt behov (tatt fra mail fra min ergoterapeut).

Lovise 63 eller Maiken om du vil.

Nå har min far satt opp planker slik at veskene kunne henge på sin rette plass ved siden av smykker og annet stæsj, mens putene ble hengende på samme vegg som TV-en/ My father has now put up two planks, so that the puses could hang in the right place beside jewelry and other accessories,  while the pillows now hang on the same wall as the TV.

Foto over: Privat

 

English version:

Bedroom finally finished organized 🙂

Dear reader and facebook friend

This year I have really been in a cleaning and reorganizing mood. Every single room in my appartment has been organized. As my regular readers know, it all began when my BPA-arrangement changed, so that I got assistants working in the night time ass well as during the day. This meant that my two bedroom appartment had to be rearranged to make room for the assistants working nights. We are tidying and cleaning high and low. Because my techincal aids and electrical chair takes up a lot of space, I have to make priorities. I actually thought that it would be enough to reorganize only one room, but it turned out that all the rooms in my appartment was affected. Fortunately many of my assistants have been with me in this process. Everyone is contributing in their own way, and slowly, but surely we are moving forward.

As you can see from the pictures, I have a new TV in my bedroom, and I watched the Oscar-show on the night of Monday, February 27th. I was laying in my new bed, while I enjoyed a glass of red wine. While paying attention to who won awards and different dress shapes. As you can see from the before and after pictures of my bedroom, there is not a lot of space left when you need both technical aids and assistance. I have tried to redecorate my bedroom a bit. I decided to move the bed, so that it now is placed across the floor, and this makes it possible to make use of all its fuctions (see video below). In addition it is necessary that the assistant working the night shift is able to assist me from both sides of the bed. Now my bedroom can be checked off the to do list.

The bed I’ve got is called Sentida 6 from the manufacturer Varodd. The price for Sentida beds are not negociated at the Norwegian Labour and Welfare Administration’s (NAV) Department of Assistive Technology. When applying for a Sentida bed, it is important to explain in the application why the other beds, which price has been negociated, are not suited for your needs (from a mail from my occupational therapist).

 

Lovise 63, or Maiken if you want.

Translated by Marie and Solveig

Video av seng fra youtube: