Assistentrommet ferdig ryddet, nr. 4.

(English version below)

Helt siden januar i år har jeg ryddet i leiligheten. Jeg hadde fått nattvakt inn i ordningen min, og derfor trengte jeg et assistentrom. Det som i tillegg var en utfordring var at mine ansatte, og andre som skulle assistere meg, stadig fortalte at jeg manglet av ting. Jeg var overbevist om at noe av det allerede var i leiligheten.

Allerede i fjor bestemte jeg meg for at 2017 skulle bli et ryddeår på alle plan. Jeg har mange planer jeg har tenkt å realisere i tiden som kommer. Derfor måtte jeg både rydde plass der jeg bor, og i mine permer, papirer, regnskap og dokumenter. Prinsippet mitt var, og er fremdeles, at jeg skulle bruke det som var brukbart, kaste det som var ødelagt og gi bort det jeg ikke kunne bruke.

Ettersom jeg har sett på utallige programmer om oppussing og rydding har jeg forstått at det er viktig med noen gjennomføringsregler:

  1. ta et og et rom om gangen
  2. bruke assistentene til det de er gode på
  3. bruk det du har, for deretter å finne ut hva du trenger
  4. ta styringen og vis at du er konsekvent
  5. hold på det du har bestemt deg for, hold ”tråden” i prosjektet

Utgangspunktet for ”prosjektet” var opprydning og ikke ominnredning. Det ble allikevel satt inn en ny grå sofa i stua, som også har soveplass for to når det kommer overnattings besøk. Den nye sofaen gjorde at stua virket større og luftigere.

Alt dette måtte til for at assistentene mine skulle få et eget rom, som de blant annet kan bruke som soveplass om natten. Alt av permer, papirer og annen dokumentasjon angående meg og mitt vil bli plassert der. Assistenter og andre syntes det var sterkt at jeg klarte å holde på prinsippet om gjennomføringen. Men alle vil etter hvert se hva jeg har lagt grunnlag for, og etter hvert finne ut at denne dama får til det hun vil.

Den største påkjenningen har vært å styre alt fra hodet, og ikke kunne ha gjort noe selv. Men jeg har lært at ettersom jeg har klart dette, klarer jeg også andre mål jeg har satt meg. Følg gjerne med om du vil. Senere vil det komme et eget innlegg om økonomi og gjennomføring av hele prosessen.

Planen var egentlig å ferdigstille rommet i dag, men det trengs litt maling, flytting av hyller og kanskje også innkjøp av nye hyllesesjoner. Derfor ble vi ikke helt ferdig i dag, men bildet under viser hvor langt vi kom. Nå har jeg vært så mye hjemme og organisert leilighet, at jeg trenger å komme meg ut og se på verden. Så man kan vel si at det blir mitt nye prosjekt fremover 🙂

 

2001-2007 Under studietiden
Da jeg i 2001 flyttet inn i denne leiligheten var jeg student, og før jeg kom hit hadde jeg veldig kort tid på å flytte. Dette rommet bærer stort preg av begynnelsen av 2000-tallet, og at ting ble satt opp i full fart for å rekke studiene.

assistentrom5
I en periode ble dette rommet brukt som lagringsrom, ettersom nye hjelpmidler skulle prøves ut. Så noe måtte inn, og noe måtte ut.

assistentrom2
Da jeg fikk den nye ordningen med nattvakt, ble det nødvendig å omorganisere rommet til et assistentrom. Så da ble den kortsiktige løsningen å sette inn en luftmadrass.

IMG_5640
Slik ble rommet seendes ut etter hva vi rakk å gjøre i dag.

 

Lovise 63, eller Maiken om du vil.

 

A tidy assistant’s room, part 4

I’ve been reorganizing my apartment since January this year. Since I was granted assistants at night for my PA, a room for them was needed. The challenge was also my employees and others who were going to assist me, always telling me that there was some stuff that I needed to get. I, myself, was convinced that quite a few of those things already were in the apartment.

As early as last year, I decided that 2017 was going to be a year for reorganizing on all fronts. I have lots of plans to realize in the coming years. Therefore, I needed to make some space where I live and to go through my binders, papers, accounts and documents. The idea was, and is still, to reuse what could be used anew, to throw away what was damaged, and to give away what I could not make use of.

After watching so many decorating and cleaning TV shows, I understood that there should be some ground rules:

  1. One room at the time
  2. Use the assistants’ individual skills
  3. Use what you already have, then find out what you need
  4. Be a leader and show that you are consistent
  5. Keep to what you’ve decided, keep your focus

The “project’s” starting point was tidying, not redecorating. Still, a new grey sofa was put in the living room, with sleeping space for two for when guests stay over. This new sofa made the living room seem larger and airy.

All this was necessary so that my assistants could have their own room, which they, among other things, could use to sleep at night. All binders, papers and documents about me and mine would also be stored there. Both my assistants and others thought I was strong seeing things through to the end. Little by little, people will get to see what I’ve put the bases in place for, and that this gal is capable of making what she wishes for come true.

The biggest challenge was to lead all this only from my head, without being able to do something myself. But I have learned that since I managed to do this, I can also reach my other goals. You are welcome to follow if you want. I will post something about the economy and the realization of the whole process at a later occasion.

The original plan was to have the room done by today, but some paint is needed, as well as moving some shelves, and maybe buying some new wall units. This could not be done right now, but the photo in the Norwegian version above shows how far we got. I’ve been staying at home to reorganize the apartment for so long by now that I need to get out and see the world. One could say that this is my new project for the future.

I was a student when I moved into this apartment in 2001, and had only a short amount of time to move before getting here. This room has been heavily influenced by the early 2000s, and by things hastily being thrown in place to make the start of my studies.

At one point this room was used as a storage room, as new technical aids were being tried out. So some things had to get in, while other things had to get out.

It became crucial to transform this room into an assistant’s room when I got the new arrangement with a night shift. The short-time solution to this was to set up an air mattress.

Above is how the room ended up looking after what we had time for today.

Lovise63, or Maiken if you want.

 

(Translated by Solveig)

 

4 kommentarer om “Assistentrommet ferdig ryddet, nr. 4.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s