CP-seniormøte 3

(English version below)

Kjære bloggleser og Facebook-venn.

Onsdag 30. august hadde seniorgruppa i Cp-Foreningen i Trøndelag sitt tredje medlemsmøte på Trondsletten Habiliteringssenter.  Etter medlemmenes eget ønske hadde vi som tema behandlingsmuligheter i utlandet.  Ettersom Cp-Foreningen i Trøndelag skal ha en tur ned til Solgården i 2018, hvor det også er mulighet for fysioterapi som dekkes av Helfo i etterkant, valgte vi å invitere Lise Løkkeberg, leder for foreningen, til å fortelle oss litt om turen styret jobber med å få til på høsten neste år. Dato for turen er 9. – 16. oktober 2018, og fristen for å melde seg på er 9. oktober 2017.

(Foto: Tordis Moe)

Vi var få oppmøtte men vi hadde det trivelig likevel, med pizza og en god samtale.

Vi er snart i gang med å planlegge neste medlemsmøte og håper på å se flere av dere da. Her er en liten video om Solgården som dere kan kose dere med i mellomtiden 🙂

Hilsen Tordis, Lise og Maiken.

 

CP-senior meeting 3

Dear blog reader and facebook friend.

On wednesday the 30th of august, the senior group of the CP-association in Trøndelag had its third members’ meeting at Trondsletten Habilitation Services. Following the members’ wishes, the theme was the possibilities for treatment abroad. Since the CP-association in Trøndelag is planning a trip to Solgården in 2018, where the physical therapy can be covered by Helfo afterwards, we chose to invite Lise Løkkeberg, head of the association in Trøndelag, to tell us about the trip which the board is working on for autumn next year. The date for the trip is the 9th-16th of October 2018, and the deadline for joining is the 9th of October 2017.

Few people met up, but we still had fun eating pizza and with a good conversation.

We will soon start planning the next meeting, and hope to see more of you there. In the meantime you can enjoy a little video clip about Solgården.

 

Sincerely, Tordis, Lise and Maiken.

(Translated by Solveig)