Ferdig assistentrom og ferdig ryddet leilighet

(English version below)

Kjære bloggleser og facebook-venn.

Nå sitter jeg her igjen for å prøve å skrive et sammendrag av hele den meget omtalte ryddeprosessen i leiligheten. Bakgrunnen for det hele var at flere mente jeg skulle hatt både det ene og det andre, selv om jeg mente at jeg allerede hadde mye av det. En annen årsak var at jeg nå har fått hvilende nattvakt inn i min Borgerstyrte personlige assistanse-ordning, det som til daglig kalles BPA. I den forbindelse følte jeg at det var nødvendig at assistentene fikk et eget rom med seng. Dette var en god mulighet til å få skikkelig orden på et rom som tidligere ble kalt ”roterommet”. Dette rommet har hatt mange funksjoner i den tiden jeg har bodd her, alt fra et arbeidsrom under studietiden til et lagerrom i en prosess der nye hjelpemidler ble prøvd ut. Det jeg ikke så for meg da jeg bestemte meg for å rydde dette rommet, var at dette skulle påvirke resten av leiligheten også.

Nedenfor ser dere hvordan rommet ble brukt i studietiden fra 2001-2007, og hvordan det ble brukt som oppbevaringsrom frem til ryddeprosessen startet:

2001-2007 Under studietiden       assistentrom.jpg

Foto: Privat.                                                             

Det som ble løsningen, var å gå løs på ryddingen et og et rom av gangen slik de sier i alle oppussingsprogram (noe jeg for øvrig har vært en ivrig seer til). Jeg har vært helt avhengig av godt samarbeid med mine assistenter for å få dette til. Med mitt organisasjonshode og en assistent som var over gjennomsnittlig glad i å rydde, resulterte dette i en omfattende og detaljert ryddeprosess. I tillegg har jeg hatt flere assistenter som har assistert meg med blant annet organisering av permer og regnskap. Dette føltes nesten ut som å rydde opp i et helt liv!

På et punkt møtte jeg meg selv i døra! Jeg har alltid vært opptatt av budsjett og alltid hatt økonomisk oversikt. Da jeg begynte å rydde ønsket jeg å gå detaljert til verks, og satte derfor opp et regneark med inntekter og utgifter, noe jeg kommer til å fortsette med videre uavhengig av ryddeprosessen. Men det jeg ikke visste var at denne ryddeprosessen kom til å koste i overkant av 36 000 kr. Denne summen inkluderer innleid ekstrahjelp ettersom noe arbeid i prosessen var tomannsarbeid. I tillegg er flere av utgiftene gått med til et godt oppbevaringssystem slik at det ikke skal ta lang tid å finne frem det jeg trenger i hverdagen. Link til hvordan man kan leie inn ekstrahjelp finner du her: http://ekstrahjelp.no/tilby-jobb/smajobber-gjores-hvitt-skattefritt/. Nederst i innlegget finner du en oversikt over utgiftene jeg hadde.

Til tross for disse utgiftene har jeg brukt om igjen alt som kunne brukes. Det har underveis i ryddingen dukket det opp småting som det tidligere ble sagt at jeg manglet. Det viser seg bare at det lønner seg å rydde, selv om ting har tatt tid og selv om det ble en uventet høy sum på utgiftene. I tillegg ble alle klærne som var utslitt eller hadde hull i seg levert til gjenvinning hos Fretex.

Denne ryddeperioden startet i desember 2016, og varte frem til april 2018. Så med et fokus på rydding i 16 måneder, er jeg klar for nye prosjekter som innebærer å være litt mer sosial. Denne perioden viste seg å være mer krevende enn antatt, men jeg føler at jeg har bevist, både for meg selv og andre, at jeg har en god gjennomføringsevne. Jeg er veldig positiv til å gå løs på andre prosjekter, og vet at jeg har evnen til å gjennomføre det jeg bestemmer meg for. Så selv om jeg nå er glad for at denne ryddeprosessen er fullført, er jeg nå klar til å starte på resten av mitt liv, og leve livet så godt jeg kan få det til!

Nedenfor ser dere en video av hvordan assistentrommet ble til slutt (trepersiennene og gardinene er ikke kommet opp enda):

Video: Hanna Johansen. 

Nedenfor ser dere en demonstrasjon av hvordan man legger sengetøyet ned i sengeskuffen under senga:

Video: Privat. 

Foto: Privat

Nå er persienner og gardiner kommet opp, og i tillegg har jeg fått malt magnettavle med ramme.

Lenker til tidligere innlegg som har blitt skrevet underveis i ryddeprosessen finner du her:

https://lovise63.wordpress.com/2018/01/14/godt-nyttar-alle-sammen/

https://lovise63.wordpress.com/2017/05/08/assistentrommet-ferdig-ryddet-nr-4/

https://lovise63.wordpress.com/2017/04/03/forti-ar-av-mitt-liv-samlet-i-seks-gronne-permer/

https://lovise63.wordpress.com/2017/03/27/stua-ferdig-ryddet/

https://lovise63.wordpress.com/2017/03/04/soverom-pa-plass-ryddet-og-ordnet-ferdig/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/31/rydding-og-innredning/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/27/et-assistentrom-blir-til-nr-3/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/14/et-assistentrom-blir-til-nr-2/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/07/et-assistentrom-blir-til-1/

UTGIFTER I RYDDEPROSESSEN
EKSTRAHJELP PRIS
Sying av tre putevar og montering av kjole i ramme + innpakking 900
Ekstrahjelp i ryddeprosess 600
Ekstrahjelp i ryddeprosessen 2313
Ekstrahjelp i ryddeprosessen 2875
Ekstrahjelp i ryddeprosessen 875
Ekstrahjelp i ryddeprosessen 350
Ekstrahjelp i ryddeprosessen 500
Totalt 8413
RYDDEPROSESS
Vaskemaskin (Coop OBS) 4740
Tv med stativ + chromecast (Elkjøp) 6350
Skriver (Elkjøp) 1695
Kurver (Jysk) 238
Kurver (Jysk) 476
Batteri (Clas Ohlson) 40
Batteri og miniled (Clas Ohlson) 179
Kurver til oppbevaring (Jysk) 238
kurver til oppbevaring (Jysk) 477
IKEA (oppbevaring og hyller) 1578
Kildesorteringssett (IKEA) 780
Bokstøtter, servietter, overhylle, bokhylle (IKEA) 2279
Frakt IKEA 590
Saks (stoff og stil) 40
Merkemaskin 329
Ekstrakontakt Canal Digital 1290
Installering av dekoder med returmodem 695
T-we box 1990
Seng (IKEA) 3090
Sengeskuffer 498
Nett til sengetøy 100
Trepersienne 1499
Gardiner 279
Eiklister, maling vegg (Scotte GT 7), magnetmaling fra beckers + toppstrøk med elegant aqua 10, magnettavle 3500
Salma oppbevaringsbokser (IKEA) 1469
PRIS TOTALT inkl. MVA 51 993

Ting ovenfor som er direkte knyttet til assistentbruk av rommet ble dekket av driftsmiddelkontoen i Uloba. Eksempler på dette er seng, gardiner og persienne.

Ettersom dette innlegget inneholder en del bilder og videoer som krever mye redigering, har jeg denne gangen valgt å bruke en assistent til å utforme dette innlegget.

Lovise 63, eller Maiken om du vil + assistent

A finished assistant room and a reorganized apartment

Dear blog reader and Facebook friend.

Here I am again, trying to summarize the whole, much-discussed reorganizing process of my apartment. Behind it all was the fact that many thought I should get this and that, even if I myself thought that I already was in possession of quite a lot of those things. Another reason was me getting a resting night assistant with my citizen-controlled personal assistance arrangement, also called PA. This made me realize that the assistants needed their own room with a bed, which was a golden opportunity to tidy up a room previously known as the “clutter room”. It has had lots of different functions through the years I’ve lived here, everything from being a study during my time at the university to being a storage room in periods when new technical helps were being tried out. I had no idea that this also would have consequences for the rest of the apartment at the time I decided to tidy up this room.

You can see how the room was used during my studies 2001-2007, and how it was used as a storage room until the reorganizing started in the norwegian version.

The solution was to make it one room at the time, which they also say in all decorating TV shows (something I’ve always followed with great interest). Good cooperation with my assistants was needed to make this possible. I have a good head for organizing, and with an assistant who was above average interested in redecorating, an extensive and detailed sorting process began.

Other assistants also helped me with, among other things, the reorganizing of binders and accounts. This almost felt like tidying up a whole life!

At some point I got a real surprise. I have always been preoccupied with budgets and had control of my economy. When I started reorganizing I wished to do things thoroughly, and set up a spreadsheet with incomes, expenses, which I will continue doing independently of the reorganizing process.  But what I did not know was that all this would amount to over 36 000 kr. This sum includes hired extra help, as some work during the process was two-man jobs. Quite a few expenses were spent on a practical storage system to make it easier finding what I need on a daily basis. Here is a link to how one can hire extra help: http://ekstrahjelp.no/tilby-jobb/smajobber-gjores-hvitt-skattefritt/.

Above, in the norwegian version of this post, you will find a summary of my expenses (1 USD = 8,23 NOK, 1 GBP = 10,63 NOK,  1 EUR = 9,53 NOK).

Despite all these expenses, I reused everything that could be used anew. Smaller stuff it had been said I needed turned up by itself during the tidying. Turns out that it’s well worth it to do some cleaning, even though it took time and the costs were a lot higher than expected. All worn and tired clothes were given to Fretex for recycling as well.

This reorganizing started in December 2016, and lasted until April 2018. After focusing on this for 16 months, I am finally ready for new projects, ones that include spending a bit more time with people. This period turned out to be a lot more challenging than anticipated, but I feel to have proven, both to myself and others, that I have the ability to see things through. I have a bright outlook on getting new projects started, and know that I can get what I set my mind to done. So although this reorganization process is completed, I am now ready to start the rest of my life, and to live life as fully as I can!

Above, in the norwegian verion, is a video of how the assistant room looked in the end (wooden blinds and curtains had not yet been put up).

Above, in the norwegian version, is a demonstration of how the bedclothes are stored underneath the bed.

Blinds and curtains are now up, and I also had a magnetic board with a frame painted.

Here are some links to earlier posts written during the reorganizing process:

https://lovise63.wordpress.com/2018/01/14/godt-nyttar-alle-sammen/

https://lovise63.wordpress.com/2017/05/08/assistentrommet-ferdig-ryddet-nr-4/

https://lovise63.wordpress.com/2017/04/03/forti-ar-av-mitt-liv-samlet-i-seks-gronne-permer/

https://lovise63.wordpress.com/2017/03/27/stua-ferdig-ryddet/

https://lovise63.wordpress.com/2017/03/04/soverom-pa-plass-ryddet-og-ordnet-ferdig/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/31/rydding-og-innredning/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/27/et-assistentrom-blir-til-nr-3/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/14/et-assistentrom-blir-til-nr-2/

https://lovise63.wordpress.com/2017/01/07/et-assistentrom-blir-til-1/

Since this post contains quite a few pictures, videos where a bit of editing is needed, I chose to use an assistant to work it out this time.

Some of the things above, among other things the bed, the curtains and the blinds, are for the assistant’s use of the room, and were covered by Uloba’s account for operating equipment.

Lovise63, or Maiken if you want + assistant

(Translated by Solveig)