På oppdrag for NTNU

(English version below)

Tirsdag 15. oktober dro jeg på oppdrag for NTNU. Der var det noen førsteårsstudenter fra NTNU ergoterapistudiet, som holder til på Tungasletta 2, som skulle lære litt om meg og mitt.

Denne uken kom de hjem til meg for å se hvordan livet som voksen kvinne med cp i rullestol med et assistansebehov kan fungere. I den forbindelse ønsket de å få et lite innblikk i hvordan jeg bor og lever. Jeg la vekt på en personlig, men ikke for privat tilnærming. Jeg satte frem litt vann, kaffe, te og kjeks til de av dem som måtte ha lyst på noe å drikke og bite i. Dette gjør jeg ofte når jeg skal forberede besøk.

For noen år siden gjorde jeg en rekke slike oppdrag. Etter hvert ble det utmattende å fortelle sin historie, og rippe opp i gamle ”sår”. Denne gangen hadde jeg litt faglig kunnskap som bakteppe. Det hjalp, og det føltes ikke utmattende. Studentene fikk stille spørsmål, som jeg forsøkte å svare på, og det var faktisk gøy å være informant igjen.

Lovise 63 eller Maiken om du vil.

English version:

Tuesday the15th of October I went on an assignment for NTNU. Some first-year students enrolled in the occupational therapy program (located at Tungasletta 2) wanted to learn more about me and my situation.

This week they visited me at home to see for themselves how the life of a grown woman with CP and following needs for assistance can function properly. Their main goal was to get a little insight in both how I live at home and how I live my life in general. My approach was to be personal but not to go into too much detail in what I consider to be private. I offered some water, coffee, tea and cookies in case anyone felt like something to drink or snack on. This is something I almost always do when I have visitors.
(See pictures above in the Norwegian version.)

Just a few years ago assignments like this was something I attended to on a regular basis. After a while it got quite exhausting repeating my “life’s story” and it became difficult to let go of the past. This time though I had a bit more academic knowledge under my belt. This has made a huge difference and it was not as exhausting this time around. The students got to ask me questions, which I tried my very best to answer as well as possible, and it was actually quite fun to function as an informant yet again.

Lovise 63, or Maiken – if you prefer.
(Translated by assistent Helén)

Pre-prosess: Veien mot mine mål

(English version follows below the Norwegian version.)

IMG_4158.jpg

Kjære Facebook-venn og bloggleser.

Nå er høsten her og vinteren er rett om hjørnet. Siden det er vinter i luften betyr det blant annet dekkskift på bil for oss som bør tenke på det.  Kveldene begynner å bli mørke så bruk refleks for å bli sett.  I år har tiden gått fort.  Jeg har farta litt rundt.   Har prøvd å få unna gjøremål, og satt i gang små prosesser som må til for å komme i gang med mine små og store planer jeg er i gang med.  Alle som på et eller annet plan her i livet har tenkt på å forandre på noe, vet at det må ryddes plass for endring. Godt forarbeid må til for å få gjort det man ønsker å få til.  For meg er det viktig å få gjort ferdig det som tar tid og krefter i hverdagen, slik at ikke det tar opp plass og sluker krefter og energi fra det som er målet.  Det å rydde plass og gjøre unna gjøremål som ligger og gnager først, kan være en del av en god plan.  Alt har en sammenheng og det er viktig å starte i en ende.  Jeg har fremdeles ikke lønnet arbeid, men har gjennom legat anskaffet meg to PC’er og en skriver.  Den ene PC’en er stasjonær, mens den andre er en laptop, som kan tas med når jeg ikke oppholder meg her hjemme.  Dette har gjort at jeg ved hjelp av mine assistenter har klart å få en hjemmeside og en blogg.  Når du nå har kommet deg inn på bloggen min, kan du ta en tur inn på hjemmesiden min og se på resten.  Kanskje får du vite noe du ikke visste, kanskje har du en idè å komme med?

Du vil etter hvert oppdage endringer i blogginnholdet mitt. For det meste vil tekst, bilder og filmsnutter dreie seg om mål og måloppnåelser i liten og stor målestokk. Du vil etter hvert se og lese et mer spisset og målrettet stoff. Som jeg håper vil fange din interesse.

Jeg har lenge hatt et ønske om å forbedre mine engelskkunnskaper, både for å føle meg selvstendig når det gjelder vanlig kommunikasjon på reiser, samt bruk på nett, for eksempel for å bruke tale-gjenkjenning på PC, som ikke er tilgjengelig på norsk. Samt at jeg kanskje kunne tenkt meg å studere mer på universitetsnivå etter hvert. På grunn av mine lese- og skrivevansker, synsproblemer og motoriske utfordringer, trenger jeg tilrettelagt undervisning/opplegg for å kunne gjennomføre dette. Atter en gang må jeg ty til legathåndboken for å få råd til å gjennomføre språkkurset. Etter det er gjennomført håper jeg å kunne komme frem til mine mål uten for mange hindringer i veien. Utfordringer er det nok av, men de får jeg ta som de kommer. Jeg har bl.a tenkt å prøve ut et språkkurs via virtuelt klasserom på nett.  Kanskje jeg da etter hvert kan føle meg sikrere både i kommunikasjon med engelsktalende, kanskje blir det studier på NTNU, reiser i inn og utland og mye mer.  Tiden vil vise og den som lever får se.

Her i Trondheim har vi startet en gruppe for godt voksne med CP.  Vi kaller oss CP senior Trøndelag. Tidligere i høst hadde vi et treff på Peppes Pizza i Kjøpmannsgata.  Vi var en liten, men eksklusiv gjeng. Håper du fra 45 år og oppover, som er, eller ønsker å bli medlem av CP foreningen i Trøndelag dukker opp neste gang. Vi tar gjerne i mot tips for planlegging av treff og sammenkomster. Temaene kan være f.eks. behandlingsreiser, treningsopplegg, senskader, smertelindring, reiser inn og utland, kino, teater, politikk osv. Alle innspill om temaer og møteplasser mottas med stor takk, ingen forslag er for stort eller for lite.

For egen del tar jeg høyde for en ny strategi og styring mot målene mine.  Til nå har jeg fått unna noen utfordringer og gjort ferdig små og store gjøremål som har tatt mye tid og plass.  På tross av mitt omfattende assistansebehov, tar jeg styringen i mitt eget liv. Det er ikke viktig for meg hva andre gjør, eller holder på med bare jeg får drive med det som passer for meg og ikke tapper meg for krefter. Jeg velger å stole på meg selv og egen dømmekraft.  Vil du følge med på min ferd og få gode ideer er du velkommen til det. Mine løsninger for å få ting til vil være preget av at jeg har et stort assistansebehov, lese- og skrivevansker og mer til, men kanskje vil du finne noen gode løsninger du kan adoptere, etterligne, eller ta en avart av?   Hvem vet? Følg meg gjerne på min vei, kjære leser.

Kanskje finner du en smart vei å gå.

God helg ønskes deg fra lovise 63, eller Maiken om du vil.

_______________________________________________

Pre-Process: The road towards my goals.

Dear Facebook friends and readers of the blog.

Autumn is here and winter’s just around the corner. Winter is in the air which usually means time to change tires on the car, for those of us who have to think about that. Since the evenings are getting darker I recommend using reflectors to be more visible. Time has passed by so fast this year. I’ve been up to a lot of things. I’ve had some business to take care of, and I’ve also taken some small steps in the process of following through with my plans on both a smaller and larger scale.  Everyone who’s ever tried to change something in their lives have most likely felt the need to clear up some space for this change to unfold. Being well prepared is the key to getting things done. For me in particular it’s important to get done those things which steal time and energy away from my everyday life. To stay focused on my goals these things need to be out of the way. Everything is connected so it’s important to start at one end and work your way towards the other. I’m still unemployed, but I’ve managed to get myself a printer and two computers, one laptop and one desktop. This equipment has made it possible for me to start my own blog and create my own website. Now that you’ve visited my blog, feel free to visit my website as well at http://www.lovise63.com. Maybe you’ll find out something you didn’t know already, or maybe you have some suggestions for me? Some changes will appear in the content on my blog. The main focus in pictures, text and videos will be influenced by my goals and the road towards those said goals, on a both larger and smaller scale.

I’ve wanted to improve upon my English skills for a long time. This would help me feeling more independent on several arenas, such as communication, travel, using the internet and being able to use speech recognizing software on my computer which does not support Norwegian as a user language yet. Being able to attend more university classes in the future would also be nice. Because of my difficulties with reading and writing, reduced sight and challenges associated with my motory abilities, I’m dependent on some adaptations to be able to attend such classes. After finishing a language course in English I hope to be closer to my goals without too many hindrances on the way. There are more than enough challenges, but I’ll figure them out as they come. I plan on attending a language course based online through a virtual classroom. Hopefully this will contribute to me feeling more confident in my English communication skills. Maybe I’ll even attend some classes at NTNU, travel both domestic and international, and so much more. Only time will tell.

Here in Trondheim we’ve created a group for adults with CP. We’re called “CP senior Trøndelag”. Earlier this autumn we met up at a pizza place called “Peppes pizza” which is centrally located in Trondheim. We were a small but close knit group. If you are above 45 years old and diagnosed with CP we hope you want to join our next meeting! Any tips our suggestion will be welcomed gladly, both in regards to planning meetings and future gatherings. Our themes might be something like: treatment travels, workout programs, delayed injuries, pain relief, travelling, going to the cinema or theatre, politics, etc. No suggestion is too small or too large, we welcome them all!

Regarding my own goals I’m the one in charge. Up until now I’ve managed to get some challenges out of the way, and I’ve already achieved some smaller and larger goals. Despite me being largely dependent on my assistants I’m the one in charge of my life. For me it’s not important what others are up to, as long as I’m allowed to do what I like. I choose to trust my own judgment and myself. If you’d like to follow along my journey you’re more than welcome to do so. My way of solving problems and challenges will largely be influenced by my need for assistance, my difficulties reading and writing, etc. Maybe you’ll find some of my solutions inspiring? If so, feel free to adopt them or take inspiration from them in some form. Who knows?  My dear readers of the blog, you’re all invited to follow along on my continuous journeys.

Maybe you’ll find a clever way.

I wish you all a lovely weekend.
Lovise63, or Maiken – if you prefere.

(Translated by assistant Helen.)

30-årsjubileum på Lundheim Folkehøyskole

(English version below)

Publisert: 13.september 2012

I år deltok jeg på 30-års jubileum på Lundheim folkehøgskole 10-12. august.
Jeg tok ingen bilder, og legger derfor med en link til skolens hjemmeside: http://www.lundheim.fhs.no

Det er mange år siden jeg har vært der, og skolen har  forandret seg mye siden jeg var elev der på 80-tallet. Ettersom jeg gikk der i to år, skal jeg forsøke å komme meg dit på jubileum neste år også.

Her kommer noen praktiske detaljer rundt reisen:
Husk å bestill assistanse inn på flyet 24 timer før avreise. Da går det «lekende lett» å fly i Norge.
Si fra hvilke tekniske hjelpemidler du må ha med på fly. Ha med en beskrivelse av det.
På jubileumet gikk assistenten gratis.

Flybilletter meg + assistent tur-retur Trondheim-Stavanger : 2800 kr
Opphold og transport til og fra Lundheim:  800 kr
Parkering Værnes: 400 kr
Tilsammen: 4000 kr

 

30th anniversary at Lundheim Folk High School

Published: 13th of September 2012

This year, I attended the 30 year anniversary at Lundheim Folk High School from the 10th to the 12th of August.

I took no pictures, so I am posting a link to the school’s home page: http://www.lundheim.fhs.no

I haven’t been there for many years, and the school has changed a lot since I was a student there during the 80s. Since I went there for two years, I will try to attend next year’s anniversary as well.

Here are some practical details about the trip:

Remember to book assistance for getting into the plane 24 hours before travelling. Then it’s “as easy as pie” to take the plane in Norway.

Inform them about which technical aids you need to bring on the plane, and bring a description of them.

The assistant attended the anniversary for free.

 

Round trip plane tickets Trondheim Stavanger for me + assistant: 2800kr

Board, lodging and travel to and from Lundheim: 800kr

Parking Værnes: 400kr

In all: 4000kr

 

(Translated by Solveig)