Det våres..

(English version below)

Kjære leser.

Sommeren nærmer seg. Tiden går fort frem mot en varmere årstid, noe jeg  ser frem til.  Vi får håpe at vi alle får oppleve en god, varm og hyggelig sommer.   Jeg har startet sesongen med et par ”spaserturer ” ute. Det er godt å kjenne at varmen og sola er på tur opp på himmelen, det er noe jeg setter pris på.  Det er lettere å komme seg rundt også på denne tiden av året.

Siden siste blogginnlegg har jeg vært både sør og nord i vårt langstrakte land.  Helgen før påsken satte inn deltok jeg på en likemannssamling på Thon Hotel Lillestrøm, der ble vi styrket i å være kontaktpersoner i CP-foreningens lokallag både, sør, nord, øst og vest i landet.  På samlingen treffes gamle kjente og det knyttes nye kontakter.  Det er noen innholdsrike treff, med både sosialt og faglig innhold. Takk for at jeg får være med.

Når man bor på hotell og er avhengig av batteridrevne dippedutter, er det lurt å huske på at for å ha strøm på rommet så må nøkkelkortet stå i. Dette har jeg og en av mine assistenter brent oss på en gang tidligere, så denne gangen husket vi på å spørre etter et ekstra romkort, slik at det alltid står et kort i strømbryteren. Da slipper Maiken å trille rundt i en strømløs rullestol, eller i verste fall ikke få seg opp av senga fordi ståheisen er tom for batteri. Et godt tips til alle som er avhengig av elektriske apparater for å kunne fungere i hverdagen og på tur.

Etter en innholdsrik helg, satte mine assistenter og jeg snuten tilbake mot Trondheim igjen.  Når jeg kom hit, ble klær vasket og koffert pakket for påsketur.  En liten uke etter Østlandsturen kjørte en av mine assistenter meg opp til Mo i Rana, hvor jeg tilbrakte ”den stille uke” sammen med min nærmeste  familie.  Det var trivelig og godt å komme litt sammen med familien igjen.

Strekningen Trondheim – Mo I  Rana tur\retur har jeg kjørt både med bil og tog opptil flere  ganger i mitt liv, så den strekningen kjenner jeg godt til.  Det var allikevel med stor undring at jeg oppdaget at det var bar bakke her i Trondheim da jeg kom tilbake, mens  det var full vinter nordpå.  Vi lever i et langstrakt land med ulike temperaturer, og kulturlandskap i de ulike delene av landet vårt.  Det er noe vi alle bør sette pris på og ta vare på.

God vår alle sammen.  Gleder meg til sommeren.

Lovise 63, eller  Maiken om du vil.

 

Roger Miller – King of the Road (jeg liker roadtrips. Kan likegodt kalle den Queen of the Road. Denne musikken var med i filmen Into the wild.)

Dream Theater – The Astonishing (dette var albumet assistent Marta hoppet i taket for på Mosjøen. Det varer i 2 timer, så ta deg god tid)

 

Spring is in the air…

Dear reader.

Summer is getting closer. Time is moving quickly towards a warmer season, something that I am very much looking forward to. Let’s hope we all get to enjoy a good, warm and pleasant summer. I started the season with a few “walks” outside. It is great to feel the warmth and that the sun is on its way up in the sky. I really enjoy it, and it is also easier to move around this time of year.

Since my last blog post I’ve been traveling both down south and up north in our extended country. The weekend before Easter I attended a members’ meeting at Thon Hotel Lillestrøm, where we were given helpful feedback as contacts in the CP-Association’s local groups everywhere in the country. Old acquaintances come together again and new contacts are established during those meetings. They are substantial, with both a social and a technical content. I am so thankful for being able to attend.

When staying at a hotel and being dependent on battery powered gizmos, it’s important to remember that the key card need to be inserted if you want electricity. One of my assistants and I got burned by this once, so we remembered to ask for an extra room card this time around to have one in the contact at all times. This way, Maiken doesn’t have to roll around in an empty electric wheelchair, or, in worse case, not be able to get out of bed because of a drained standing lift battery. Just a little tip for people depending on electric devices every day and during trips.

After a substantial weekend, my assistants and I turned towards Trondheim again. Laundry was done and the suitcase was packed for the Easter trip as soon as I arrived home. One of my assistants drove me all the way up to Mo I Rana, barely a week after the trip to Østlandet, where I spent the Holy Week with my closest relatives. It was lovely to see my family again.

I have traveled the distance between Trondheim and Mo I Rana back and forth both by car and by train lots of times in my life, so I know it quite well. I was nonetheless surprised to see that the snow had disappeared here in Trondheim when I got back, while the winter still was going strong up north. We live in an extended country with varying temperatures. The different parts of the country also have their own cultural landscape, which must be appreciated and taken care of.

 

Have a good spring, everybody. I’m looking forward to the summer.

 

Lovise 63, or Maiken if you want.

 

You’ll find some pictures from the trips above in the norwegian version.

 

Roger Miller – King of the Road (I love roadtrips. We can just as well call it Queen of the Road. This music was part of the movie  Into the wild’s soundtrack)

Dream Theater – The Astonishing  (This is the album that my assistant Marta was so excited about in Mosjøen. It lasts for two hours, so take your time.)

 

(Translated by Solveig)

 

 

Pstereo

(English version blow)

Tidligere i år tok jeg meg for første gang en tur på musikkfestivalen Pstereo. Jeg hadde hørt om festivalen i mange år, og syntes derfor det var på tide å ta en tur.  Det var mye liv og røre der, og utenom mye god musikk traff jeg masse trivelige folk og litt slekt.

Noen av konsertene jeg fikk med meg var Susanne Sundfør, Emilie Nicholas, Aurora og Marie Denise, men til slutt måtte denne damen på 52 gi seg, og dra hjem å hvile sitt hode. Band of Horses fikk jeg dessverre ikke med meg.     Neste år drar jeg nok også på festival, men tar noen gode pauser mellom slagene, og vandrer litt rundt i byen og pauser.

Film av Terje Trobe fra Pstereo-festivalen 2013

 

Pstereo

I attended the music festival Pstereo for the first time earlier this year. I had heard about it for years, and felt it was time to swing by. It was lively and busy, and apart from listening to good music, I met lots of nice people and a few relatives. Some of the performers I saw on stage were Susanne Sundfør, Emilie Nicholas, Aurora and Marie Denise, but this 52 year old lady finally had to throw in the towel and get back home to rest her head. Unfortunately, I didn’t get to see Band of Horses. I might very well go to the festival next year, but I’ll be taking breaks now and then to wander a bit around town.

Clip of the Pstereo festival 2013 by Terje Trobe

 

(Translated by Solveig)

Olavsfestdagene

(English version below)

Som seg hør og bør måtte jeg på Olavsfestdagene i år også. Blant annet hadde jeg veldig lyst å oppleve Sting (Gordon Sumner), men som alle kan forstå  så var det stor rift om plassene, så egentlig fikk jeg  ikke billett. Men- takket være en god bekjent, fikk jeg ordnet billett til Sting i siste liten.  Dette satte jeg umåtelig stor pris på, for konserten var utrolig bra!

Jeg var en stund tilbake på 80-tallet, da jeg som ungdom var på ungdomsleir med NHFu (Norges Handikapforbund Ungdom), og etter min hukommelse tror jeg vi da var på Valle Hovin på konsert med Sting. Det var en opplevelse den gangen, og det var ikke verre nå!

Jeg og min søster Monica koste oss på denne konserten sammen med mange andre ”80-talls ungdommer”, og musikerne var utrolig flinke. Denne kvelden fikk vi sol i Trondheim, så jeg satt inntullet i pledd uten å måtte fryse meg gjennom konserten.

Du vet selv hvem du er, men tusen takk for billetten! You saved my weekend 🙂

VIOLET ROAD

Jeg var også på en aldeles supervakker Violet Road-konsert. Nordlendinger kan dette med å sette stemninger i folk! Supert altså. De ga en forrykende konsert, med nordnorsk humor, og flott musikk. Det er så flott å vite at Norges små kommuner kan ha så gode artister å komme med. Så hurra for distrikts-Norge!

MARIT LARSEN

Marit Larsen gjorde det også bra samme kveld, så jeg dro rett hjem og la henne inn på spillelisten min på Spotify. Hun imponerte meg. Hun er ikke den artisten jeg kjenner best, men hun holder god musikalsk kvalitet, og jeg må si jeg er meget imponert over hennes musikk.

VAMP

En norsk klassiker fra Vestlandet fikk jeg også med meg, da Vamp entret scenen med meg og min søster, og mange andre, foran. De spilte gode, gamle klassikere, men jeg må innrømme at jeg synes de passer best som plateartister. De gjorde ikke så mye utav seg på scenen, men musikken er veldig kjent og god, så alt i alt var det en koselig kveld.

IVER KLEIVE, KNUT REIERSRUD MED GJEST: Ine Hoem

Iver Kleive og Knut Reiersrud holdt konsert i Nidarosdomen søndag kveld. Dette hadde jeg ingen forventninger til, da jeg aldri har vær t på kirkekonsert med dem før. Så jeg hadde ingen preferanser, og ville prøve noe nytt- og fikk meg en formidabel overraskelse av positiv art. Det var en helt vanvittig sakral opplevelse som satt lenge i i ettertid. Musikken var god, og Ine  Hoems innspill gjorde det hele til en helt unik musikalsk opplevelse , som jeg sent kommer til å glemme.

Under alle konsertene opplevde jeg en god service fra personalet rundt oss, og som var ansatt under Olavfestdagene. Mellom Marit Larsen og Violet Road var det veldig kaldt, så vi fikk lov å komme inn i rommet vedsiden av handicap-tribunen. Der  fikk vi servert varm kaffe for å holde varmen under neste konsert. Litt av en service, må jeg si! Bra noen skjønner at det kan være kaldt å sitte ute når man ikke kan røre seg. Tusen hjertelig takk!

Samlet sett var Olavsfestdagene en fantastisk opplevelse for meg, og jeg gleder meg allerede til neste års festival!

Hilsen Maiken (og assistent Marta som hjalp meg å skrive ned)

 

The Olav’s festival days

As is right and proper, I just had to attend the Olav’s festival days this year too. Among others, I was thrilled to see Sting (Gordon Sumner), but, as everyone can understand, people were almost fighting for the tickets and I did not get one. But, thanks to a very nice acquaintance, I managed to get a spot last minute. I was immensely grateful, for the concert was absolutely amazing!

For a while I was back to the 80’s, during which I attended a youth camp with NHFU (The youth of the Norwegian Association for the handicapped). If I remember correctly, we all went to a Sting concert in Valle Hovin. It was just as great now as it was back then!

My sister Monica and I enjoyed this concert along with many other “youths of the 80’s”. The musicians were fantastic. The sun showed up, and I sat wrapped up in a blanket, toasty during the whole concert.

You know who you are, thank you so much for the ticket! You saved my week end!

 

VIOLET ROAD
I also attended a beautiful concert with Violet Road. People from Nordland really know how to get people in good spirits! Simply wonderful! They gave us a tremendous concert with their special brand of regional humor and great music. It’s good to know that small Norwegian municipalities can come up with such fine performers. So cheers for Norway’s districts!

MARIT LARSEN

Marit Larsen also impressed me that evening, so I went straight home and added her to my Spotify play list. She is not the performer that I am the most familiar with, but her music is real quality, and I have to say that it dazzled me.

VAMP
I also got to see the Norwegian classics from Vestlandet when Vamp entered the stage, with me, my sister and many others on the front row. They played the good old hits, but I have to admit that I like them better in studio. They did not really do anything special on stage, but their music is well-known and nice, so all in all, it was a pleasant evening.

 

IVER KLEIVE, KNUT REIERSRUD WITH GUEST: INE HOEM
Iver Kleive and Knut Reiersrud gave a concert in the Nidaros Cathedral Sunday evening. Since I’ve never seen them perform in a church, I had no particular expectations. I had no preferences, only the wish to try something new – and was absolutely stunned – the good way. It was a religious experience that moved me even long afterwards. The music was good, and Ine Hoem’s contribution made this a unique musical experience, which I won’t soon forget.

 

I found the service from the festival personnel during the concerts to be great. It was really chilly between Marit Larsen’s and Violet Road’s concerts, so we were allowed to come into the room beside the handicap stand. We were given hot coffee to keep warm during the next concert. Lovely service! It’s good to see that people understand how cold it can be to sit outside when you can not move. From the bottom of my heart, thank you so much!

As a whole, the Olav’s festival days were a fantastic experience for me, and I am already looking forward to next year’s festival!

 

Sincerely,

 

Maiken (and assistant Marta, who helped me write this)

 

(Translated by Solveig)

En sommerlig hilsen til deg fra meg

(English version below)

Kjære  leser           

Sommerens første måned er her.  Selv om temperaturen ute ikke gir inntrykk av det, er den definitivt her.  Det er tross alt lysere ute, og de fleste av oss kan se fram til en periode med litt sommerlige aktiviteter.

Som bildene viser har jeg forsøkt å pynte stua mi litt sommerlett. Jeg har Spotify med sommermusikk på- som for min del inneholder mye 60,-70 og 80-tallsmusikk,  og ellers lett glad musikk som passer til sommeren. Hver og en av dere som leser dette innlegget kan gjerne få komme med ett eller flere forslag til hva jeg bør legge til på spillelisten min. I tillegg er jeg også en lesehest, så kom gjerne med litteraturforslag også.  Bøkene kan gjerne være både på bokmål, nynorsk og engelsk.  Blir også glad hvis du vet om boken finnes på lydbok. Jeg benytter meg bare av lydbøker. Uansett lydbok eller ikke- jeg er glad for titler.  Jeg er også en ihuga filmentusiast, så kom gjerne med gode filmtitler, som i hovedsak kan nytes når høsten kommer. Det hadde vært gøy å vite hva musikken, boka eller filmen har betydd for deg.

I helgen har jeg hatt min første sommergjest; min søster Monica. Vi har hatt en hyggelig helg sammen, og markert våre to fødselsdager. Som seg hør og bør måtte vi damer ut på shopping både fredag og lørdag, og spise lunsj på  Søstrene Karlsen med noe godt i glasset. Sånt må vel være lov når man fyller 52…?

Vi benyttet også helgen til å ta en kinotur og se filmen ”Spy”, med Melissa McCarthy i hovedrollen.  Min sans for svart galgenhumor kom godt til syne under filmen, selv om det tok litt tid før jeg skjønte at det var humor, og faktisk ”lov” å gapskratte. Lørdag kveld hadde jeg en liten sammenkomst. Vi var få, men en eksklusiv gjeng som hadde en hyggelig samtale rundt bordet, mens vi spiste gryterett og sjokoladekake med ballong på 🙂

I den siste tiden har jeg også trent en del.  Noe jeg aldri trodde skulle bli aktuelt for min del var medlemskap på 3T, men mitt medlemskap der er faktisk blitt en realitet. Som før fortalt svømmer jeg jevnt over 1 gang i uken på Pirbadet.   Det er litt styr å få det gjort, men det gir meg en god og avslappende følelse i kroppen når øvelsen er over.Jeg har også fysioterapi på Aktiv Fysio på Valentinlyst to ganger i uken.

I løpet av sommeren går turen både nord- og vestover for min del.  Jeg ser frem til å kjøre bil i vårt langstrakte, vakre land. Jeg kommer til å nyte kjøreturene og utsikten, og gleder meg til å treffe familie, slekt og venner.  Håper du også får en god og positiv sommer, kjære leser. Jeg ønsker deg en god tid fremover.

Nyt sommeren.

Maiken.

 

A summer greeting from me to you

Dear reader.

The first summer month is here, although the temperature outside does not make it seem so. It is lighter outside, and most of us can look forward to a few days of summer activities.

As you can see from the pictures in the Norwegian text, I have attempted to decorate my living room for the summer. Spotify is playing summer music – which for me means tunes from the 60s, 70s and 80s, and some light, happy music fit for the season. I would love some input from my blog visitors on what to add to my play list. I also enjoy reading, so literature tips are welcome as well. The books can be in Norwegian, “New Norwegian” and English. If it can be found as an audio book, I’ll be really happy, since I myself only use those. But audio book or not, titles would be great. On top of that I love watching movies, so I’ll be grateful for good movie titles, mainly to be enjoyed when autumn arrives. It would be great to know what the music, book or movie has meant to you.

This weekend, I had my first summer guest over; my sister Monica. We spent a wonderful week end together, celebrating both our birthdays. As it should be, us ladies just had to go shopping both on Friday and on Saturday. We ate lunch and enjoyed a nice drink at Søstrene Karlsen. That has to be allowed when one turns 52 years old, no?

We also went to the cinema, where we saw the movie ”Spy” with Melissa McCarthy in the main role. My sense of dark humor was well apparent during the movie, although it took me a while to understand that it was a comedy where you’re “allowed” to laugh. On Saturday, I had a small get-together. We were just a few people, but an exclusive group that enjoyed a nice discussion around the table while we ate stew and chocolate cake decorated with a balloon.

I’ve spent some time training lately. I never thought I would ever have a membership to 3T, but now it’s actually a reality. As mentioned before, I usually swim once a week at Pirbadet. It takes some effort, but my body feels good and relaxed when it’s over. I also have physical therapy twice a week at Aktiv Fysio at Valentinlyst. Above in the Norwegian text are some pictures of the birthday party and physical therapy.

My travelling this summer will be taking me to the north and to the west. I look forward to drive along in our extended, beautiful country. I will enjoy the trips and the view, and I can’t wait to see my family, relatives and friends. I hope that you too will spend a nice and pleasant summer, drear reader. I wish you all well.

Enjoy your summer!

Maiken.

 

(Translated by Solveig)